वडाबसीहरूमा कागजात संकलन गरी तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध


[ss_social_share]
लेखक : admin      १ वर्ष अगाडि मा प्रकाशित     
वडाबसीहरूमा कागजात संकलन गरी तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध

बेलौरी,३ साउन । बेलौरी नगरपालिकाको बस्तु स्थिति विवरण तयार गर्नको लागि यस नगरपालिकाले स्वयम् सेवी गणकलाई वडाहरूमा खटाई सकेको छ । तथ्याकं संकलन गर्दा कागजातहरू आवश्यक पर्ने भएकोले आ-आफ्ना परिवारका सबै सदस्यको कागजात संकलन गरी तयारी अवस्थामा राख्नुहोला । तहाँ घरपरिवारको विवरण संकलन गर्न आउने गणकहरूलाई सत्य र यथार्थ विवण दिई सहयोग गरिदिन बेलौरीवसीहरूमा अनुरोछ ।