जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य चेक जाँच गराउॅदै ।


[ss_social_share]
लेखक : admin      १ वर्ष अगाडि मा प्रकाशित     
जेष्ठ नागरिकलाई  स्वास्थ्य चेक जाँच  गराउॅदै  ।

बेलौरी, १३ असार/ बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ६ हातिबोझामा वडा स्तरीय जेष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य चेक जाॅच गरिएको हो । बेलौरीका स्वास्थ्य चौकीका डा.टोल टोलमा गएर स्वास्थ्य चेक जाॅच गरेका छन ।